30 Mart 2012 Cuma

Ubuntu'da Oracle Database XE Server Kurulumu

Yüklemeya başlamadan önce eger 1GB'dan az bir bellegimiz varsa bir swap bölgesi yaratmamız gerekiyor. Bunun için:

$ sudo dd if=/dev/zero of=/swpfs1 bs=1M count=1000
$ sudo mkswap /swpfs1
$ sudo swapon /swpfs1

Yükleme Aşaması

Öncelikle /etc/apt/sources.list dosyasını düzenlememiz lazım.Bunun için bir text editorle açıyoruz.Ben burada nano kullandım.

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

Açtıgımız dosyada , paketler için gerekli linki eklememiz gerekli.Aşagıdaki satırı açtıgımız dosyaya ekleyin.

deb http://oss.oracle.com/debian unstable main non-freeDosyayı kapatıp tekrar terminale şu komutları girip GPG key ekleyerek ekledigimiz pakete ulaşılabilmesini saglıyoruz.

$ wget http://oss.oracle.com/el4/RPM-GPG-KEY-oracle -O- | sudo apt-key add -

Daha sonra yine terminale sırasıyla alttaki komutları yazıp yükleme aşamasını bitiriyoruz.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install oracle-xe 

Yükleme Sonrası

Yükleme aşaması başarıyla tamamlandıysa artık ayarları yapma vakti

$ sudo /etc/init.d/oracle-xe configure

Bu komuttan sonra şöyle bir çıktı görüceksini.Secret yazan yerlere bir parola belirleyip girmelisiniz.

Oracle Database 10g Express Edition Configuration
-------------------------------------------------
This will configure on-boot properties of Oracle Database 10g Express
Edition.  The following questions will determine whether the database should
be starting upon system boot, the ports it will use, and the passwords that
will be used for database accounts.  Press  to accept the defaults.
Ctrl-C will abort.
Specify the HTTP port that will be used for Oracle Application Express [8080]: [Enter key]
Specify a port that will be used for the database listener [1521]:[Enter key]
Specify a password to be used for database accounts.  Note that the same
password will be used for SYS and SYSTEM.  Oracle recommends the use of
different passwords for each database account.  This can be done after
initial configuration:secret
Confirm the password:secret
Do you want Oracle Database 10g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]:y
Starting Oracle Net Listener...Done
Configuring Database...Done
Starting Oracle Database 10g Express Edition Instance...Done
Installation Completed Successfully.
To access the Database Home Page go to "http://127.0.0.1:8080/apex"

Bütün bu işlemler sonunda http://127.0.0.1:8080/apex adresini tarayıcınıza yazdıktan sonra kullanıcı adına system ve parola kısmınada yukarıda belirlediginiz şifreyi girerek erişim saglayabilirsiniz.